logo facebook

כל כך הרבה זמן עבר ,
והגעגוע רק גובר
הרצון להיות איתו גודל
והמחשבה שלא נראה אותו יותר לא מצליחה להיקלט.

שמונה שנים מלאו לנפילתו של חברינו ואחינו היקר יוסי מועדי ז״ל, במבצע עופרת יצוקה.

הנכם מוזמנים לאזכרה השנתית שתיערך ביום שישי, 6.1.17, בשעה 12:00 בצהריים בבית הקברות בירכא, ולאחר מכן בבית המשפחה.

נשמח לאישורי הגעה על מנת שנוכל לדעת כמה אנשים עתידים להגיע.

לפרטים נוספים,
סמיר- 0506234036
אמיר-0504228803
לירון- 0546336326