logo facebook
כל כך הרבה זמן עבר ,
והגעגוע רק גובר
הרצון להיות איתו גודל
והמחשבה שלא נראה אותו יותר לא מצליחה להיקלט.

שש שנים מלאו לנפילתו של חברינו ואחינו היקר יוסי מועדי ז״ל, במבצע עופרת יצוקה.

הנכם מוזמנים לאזכרה השנתית שתיערך ביום שישי, 2.1.15, בשעה 11:00 בבית המשפחה בירכא.

לפרטים נוספים,
סמיר- 0506234036
אמיר-0504228803
לירון- 0546336326