logo facebook

היום ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2012 היינו המשפחה וכל החברים בחלקת הקבר שלך בירכא . טכס זיכרון , צפירה קורעת לב ונשמה . שלוש וחצי שנים מאז שנפלת במבצע "עופרת יצוקה" . כואב , הפצע פתוח ותמיד בזיכרון של כולם . החיוך , הטוב והרצון לפעול למען החברים והמשפחה . זוכרים , תמיד נזכור אותך יוסי שלנו . מחבקים ואוהבים את ההורים וופא וסמיר ואת אחיך דימה ואמיר אשר גדלו ומוקירים אותך . באים לחבק לחזק ויוצאים מחוזקים ואהובים . מפגש עצוב וכואב עם כל החברים . המורשת , זכרונות ותמונות אשר השארת לנו . מתגעגעים איתמר ושרה אשכולות ניב, שקד ונועם