logo facebook

מה שלומכם ? פתחתי את האתר של יוסי ואני מקשיב לשירים- מדהים. כמה שהוא הספיק בחיים שלו. נראה כאילו שהוא רץ להספיק לפני שזה נגמר. נראה לי שיש אנשים שחיים 60 שנים ולא מספיקים את מה שהוא הספיק בזמן הקצר הזה. אוהב מאוד אורן