logo facebook

משפחת מועדי היקרה לא נפלה בחלקי הזכות להכיר את בנכם הי"ד אך כמי שחי במדינה בזכותו עלי להכיר לו תודה אין נחמה לאסונכם ואין לי אלא להציע לכם חיבוק וכתף חמים, זכרו יכון בלבי לעד ברגשי כבוד והשתתפות כנה בצערכם הכבד דוד חיים,ירושלים