logo facebook

לא הכרנו את יוסי, אך לפי הכתוב עליו רואים שהוא היה בן אדם שאוהב את החיים וחי את הרגע הכיף והנאה. כתוב שהיה חברותי ומסור לחבריו.
בגלל ירי בשוגג נלקח יוסי מן הוריו וחבריו. אפילו בזמן מותו הציל יוסי באומץ לב את מפקדו (המ"פ).
יוסי הוא דוגמה לדו הקיום השורר במדינת ישראל, בכך שמוצאו היה דרוזי, ובחר לשרת בצבא ולשרת את המדינה. זה מראה שהאנשים המגינים עלינו הם לא רק יהודים, אלא הם צבא העם, בין אם יהודים ולא.
ת.נ.צ.ב.ה