logo facebook

משפחה יקרה, היינו שכנים בהנטקה, קומה מתחתיכם עברנו משם ב 2008. זוכרת אתכם, משפחה חמה ומגניבה, זוכרת בבירור את יוסי החייכן והחתיך ותמיד היו עולים אליכם הביתה הרבה חברים צעירים שלו היה ניכר שהיה מוקף חברים,מוקף אהבה. תודה לך יוסי ששמרת עלינו. ת נ צ ב ה.