logo facebook

רועי רוזנטל – יום הזיכרון 4/05/2015
יום הזיכרון, זה יום שכל כך בא לי לצעוק ולשפוך הכל, ועם זאת כל כך כואב וקשה לדבר בכלל .
זה יום שכל הזיכרונות מציפים ושוצפים אותי, ועם זאת דווקא ביום הזה אני אף פעם לא מצליח להצביע על אירוע מסוים שאני רוצה לדבר עליו. זה יום שהוא כל כך קשה וכבד מנשוא, אך עם זאת רוצה לעשות כבוד לאחד האנשים הכי מדהימים שפגשתי בחיי, יוסי מועדי .
כל יום שעובר וכל שנה שעוברת אני מתבגר ומבין יותר איך החיים האלה עובדים, ואני מבין שעוד אחד כזה גם לא יצא לי להכיר כי זה פעם אחת בחיים וזה כבוד גדול ואני גאה לעמוד פה היום בראש מורם ולספר לכם על הגיבור האישי שלי והחבר הכי טוב שהיה לי .
יוסי הלך לעולמו ב- 5/01/2009 במבצע "עופרת יצוקה", מבצע שלקחתי בוא גם חלק ביחד עם צבא שלם, מבצע שהשאיר אחריו מס' הרוגים ואיתם יוסי, אך אין דרך הולמת יותר בשביל יוסי, ומי שהכיר אותו ידע, לעזוב אותנו כגיבור וכדמות שנדבר עליה עוד שנים רבות .
הדהים אותי שחבריו לפלוגה אפילו שהכירו אותו מספר חודשים דיברו עליו כמו שאני מדבר ומכיר אותו כל כך הרבה שנים וזה בדיוק מה שייחד אותו .
הנכונות, הנכונות להתחבר לכולם, הנכונות לתת, לעזור, להתמודד עם קשיים ולעבור אותם, הנכונות להיות חבר! וזה משהו שכולנו יכולים רק ללמוד את זה וגם לא בטוח שנצליח .
כל השנים מאז מציקה לי המחשבה שלא נפרדנו, שלא הצלחתי לדבר אתו לפני, כמה מילים, אבל היום אני יודע שלא היינו צריכים את זה בכלל, כי חברים אמתיים לא נפרדים לעולם!
עד היום הוא תלוי מעל המיטה שלי וחי איתי יום יום שעה שעה, והחכמה היא לדעת לחיות עם זה ולא לברות מזה, כנראה שגדולים וחכמים ממני ידעו מה שהם אמרו "שבמותם ציוו לנו את החיים " ולפי זה אני חי .
אני חושב שעם יוסי היה יודע כמה הוא לימד אותי, בנה אותי, בחייו ובמותו הוא היה קורץ לי, מחייך ומהנהן עם הראש כמו שרק הוא ידע ונותן לי את ההרגשה שביחד אנחנו צוות, ורק ביחד נצליח.
הוא ידע תמיד לאגד ולחבר בין כולם, לציור חברויות חדשות, סולחות, לתת הרגשה שמה ששלי שלך, אין סודות, אין מחלוקות, את הכל נעבור והכל יסתדר, חשיבה חיובית ולפעמים נאיבית, אבל רק ככה ננצח .
אני רוצה לחזק בערב זה את משפחת מועדי היקרה שהם משפחתי לכל דבר, אתם גדולים מהחיים ואני אוהב אתכם .
תודה,