logo facebook

בך אחי

 

בך אחי אני נזכר רבות

אותך גיבורי אני רוצה לראות

כי לקחת חלק מנשמתי ולא החזרת

תן לי את שלי ואהיה את שלא השלמת

 

נפשי ספוגה בריח הכמיהה

לדבר שצווה בקדמות הגבורה

נד בין עולמות של סבל נישא

ובין עולמות של התעלות יתירה

 

וקשה…קשה…לדעת מה לבחור

 

ופתאום , פרץ של עצב עם הרבה חמלה

לצד תאווה נטולת ברירה

השב לי את שלקחת בחזרה

שחרר אותי מדמותך.