logo facebook

מאז נפילת יוסי , במהלך השנים שעברו המון אנשים התעניינו בסיפור חייו ובמי יוסי היה.
פורסמו המון כתבות, סרטים, ראיונות בהם ניתן לשמוע ולהכיר מי הוא יוסף מועדי.


בשם המשפחה, אנחנו מודים לכל האנשים שלקחו חלק בהנצחת יוסי !