logo facebook

מילים אלה נמסרו לסמיר מועדי קמ"ט חקלאות:אחי סמיר , ימים ולילות, עברו מיום נפילתו במלחמת המגן עופרת יצוקה,של הלוחם האמיץ וגבור ישראל, בנך יוסף ז"ל,ותחושת האבל עדיין מלווה את כולנו.אני באופן אישי, שרוי מזה יותר משנה באבל,גם בפטירתם של אמי ז"ל ,ושל אמין ז"ל,וגם השבוע בגיסי ז"ל אשר הצטרפו לשיירה של יוסף. סמיר אחי,אין יותר כאב וקשה מלכתו של בשר מבשרך, היקר מכל,בטרם עת, יוסף בנך הבכור, שראית באישיותו, ובדרכו תקווה ,ודוגמה חיובית בצבא להגן ולתרום למען ארצו ומולדתו. סמיר היקר, שנים הלכת יד ביד עם יוסף ז"ל,גידלת אותו על ערכים קדושים, על חינוך שאין דוגמתו, מתוך אמונה שזו הדרך הנכונה, האמיתית והטובה.זה מה שעשית, כי אתה אציל נפש,שייך למשפחה המפוארת שקשרה את עתידהעדה הדרוזית עם עתיד מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי. סמיר אחי, אתה ואני, אנשי אמונה , חונכנו על כך, אנו מאמינים בגורל, ואין מערערין.יוסף ז"ל, הלך מאיתנו ,אך נשמתו עדיין מרחפת בעולם שמאמינים בו, בתפילה שיזכה לשכון בגן עדן, כי צדיק הוא . יהי זכרו ברוך 16/4/2009 בהצדעה,מופיד צאלח- סא"ל מיל' רשם מקרקעין אריאל