logo facebook

שלום, היום רכבתי עם האופניים באזור נחל קרית אתא (אל ח׳רוביה) שבאזור שפרעם. במהלך הרכיבה עברתי ליד השביל שעל שם בנכם היקר. הדרך בה בחרתם להנציח את זכרו של הבן מאוד מרשימה בעיני, והתרגשתי לראות את השביל שעל שמו.
בברכה,