logo facebook

נפילת יוסי ב-5.1.2009 השפיעה מאוד על כל החברים והמשפחה שמסביבו.
במהלך השנים בימי הזיכרון, באזכרות ואפילו בכל יום בשנה המשפחה והחברים זוכרים את יוסי.
עקב כך, מרבית מהחברים ומהשפחה כתבו נאומים לזכר יוסי, מכתבים לזכרו ועוד.


" יוסי נמצא איתנו, הוא פשוט נמצא למעלה בשמיים. אבל הוא תמיד שומע אותנו "